Join us

Careers

Elektro Prosjekt Ingeniør

Vi søker en godt kvalifisert og erfaren Elektro Ingeniør til varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen offshore og skip.
Vedkommende bør beherske PLC programmering, skipsinstrumentering og AutoCad.
Endel reisevirksomhet må påberegnes.

Utdanning: Fagskole/Fagbrev, Høyskole/Universitet

Ved spørsmål om stillingen kontakt Gisle Amundsen på mail gia@servie.com eller telefon +47 35 93 05 90.

Elektriker/Automatiker/Tavlemontør

Vi søker en godt kvalifisert og erfaren Elektriker/Automatiker/Tavlemontør til varierte og utfordrende arbeidsoppgaver på vårt verksted, innen offshore og på skip rundt om i verden.

Ved spørsmål om stillingen kontakt Gisle Amundsen på mail gia@servie.com eller telefon +47 35 93 05 90.

Skriftlig søknad til SERVIE AS, Langmyrveien 34, 3917 Porsgrunn eller ved e-post til vår kontakt.